Om oss

Centrala Svanesunds Vägförening har som uppgift att sköta underhåll av vägarna i centrala, norra och västra delen av Svanesund med undantag för genomfartsleden som sköts av Trafikverket. I föreningen ingår ca. 400 fastigheter, varav en majoritet är permanentboende villor.

På denna vår hemsida finns även ytterligare information så som bl.a. hantering vid ägarbyte och protokoll från årsmöten.

Har ni synpunkter och/eller önskemål på innehåll går det utmärkt att kontakta styrelsen, mail

Styrelse

Ordförande: Anders Åkerström

Kassör: Eivor Olsson

Sekreterare: Inga-Lill Andreasson

Ledamot: Ingegerd Karlsson

Ledamot: Niklas Nygren

Suppleant: Jan W Kjellberg

Suppleant: Lobbe Da Silva

Suppleant: Linus Strandmark