Information

Väghållning och vinterväghållning utförs av Svanesunds Båt och Traktorservice HB. Kontakt person  Jörgen Grindsjö tel: 070-3744701.

Belysning, drift och underhåll av gatubelysningen i Orust kommun sköts av kommunen och felanmälan görs direkt till kommunen här 

Då skador e.d. upptäcks på våra vägar i samhället är vi tacksamma om ni kontaktar vägföreningen snarast på kansli@svanesundsvf.se

Det grus som ligger kvar till våren får gärna sopas upp av boende i samhället. Det kan med fördel användas till grusning vid egen halkbekämpning kommande år.

När klippte du häcken senast?

Fastighetsägaren skall se till så att häcken inte skymmer sikten och blir en trafikfara.

Vill du komma i kontakt med vägföreningen kan du maila till:

- kansli@svanesundsvf.se

- Ringa Anders Åkeström, 0734-303534 eller Eivor Olsson, 0705-272345

Vid ägarbyte av fastighet kontakta:

- Eivor Olsson, kansli@svanesundsvf.se, 0705 272345

 

Staket, murar, häckar eller andra skymmande föremål får vara högst 0,7 m över körbanan inom det skuggade området. Hämta dokument